29 November - 16u

Beste klant, bester partner, Het hele team van Skydoo
nodigt u met veel plezier uit op zijn

"Winter Partner Event"

RISC BELGIUM | SKYDOO
www.skydoo.com – infosessions@skydoo.com – + 32 (0)2 290 09 40
Stallestraat 140, 1180 Brussel – BELGIË